str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Studia Universitatis Moldaviae

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova

Despre Revistă

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova  Studia Universitatis Moldaviae


Fondator:

Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, RM

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova Studia Universitatis Moldaviae este succesoarea Analelor ştiinţifice ale USM (din 1996 până în 2007).

MAI MULTE

Revista apare bianual în 5 serii


Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii

ISSN 1814-3237
E-ISSN 1857-498X

— Științe chimice
— Științe biologice

Seria Ştiinţe ale Educaţiei

ISSN 1857-2103
E-ISSN 2345-1025

— Științe ale educației
— Psihologie

Seria Ştiinţe Umanistice

ISSN 1811-2668
E-ISSN 2345-1009

— Istorie și arheologie
— Filologie
— Filosofie

Seria Științe Economice și ale Comunicării

ISSN 2587-4446
E-ISSN 2587-4454

— Științe Economice
— Media și comunicare

Seria Ştiinţe Sociale

ISSN 1814-3199
E-ISSN 2345-1017


— Științe juridice
— Științe politice
— Sociologie

Politica Editorială

Principiile etice ale revistei științifice Studia Universitatis Moldaviae se bazează pe politicile practicate de COPE (Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics) și Elsevier (Publishing Ethics).Principiile etice ale revistei științifice Studia Universitatis Moldaviae se bazează pe politicile practicate de COPE (Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics) și Elsevier (Publishing Ethics).

MAI MULTE

Peer Review

Colegiul de redacție al fiecărei serii a Revistei este responsabil de organizarea procesului de recenzare a articolelor.

Fiecare articol ajuns la redacție este înregistrat, este trimis responsabilului de verificare prin sistemul antiplagiat, după care este trimis către doi experți din domeniul cercetării spre recenzare.

Secretarul de redacție transmite autorilor obiecțiile și sugestiile recenzenților, menite a îmbunătăți calitatea științifică a articolului.

MAI MULTE

Pentru Autori

Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae nu va începe procesul de evaluare a articolelor care nu respectă cerințele de redactare.

Cerințele de redactare pot varia în funcție de seria revistei SUM.

Prin urmare, autorii sunt îndemnați să se informeze cu atenției privitor la normele de redactare a articolelor, pentru a se asigura de publicarea lucrării, accesând site-ul seriei corespunzătoare.

MAI MULTE

Proceduri operaționale

Articolele vor fi prezentate, conform cerințelor de redactare și principiilor etice de publicare, la adresa de e-mail: studia.universitatis@usm.md

MAI MULTE