str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Comitetul științific

Igor ȘAROV, doctor, conferențiar universitar, rector Universitatea de Stat din Moldova

Georgeta STEPANOV, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru activitate științifică, Universitatea de Stat din Moldova