str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Politica editorială

Principiile etice ale revistei științifice Studia Universitatis Moldaviae se bazează pe politicile practicate de COPE (Best Practice Guidelines on Research Integrity and Publishing Ethics) și Elsevier (Publishing Ethics).

Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de fondator al revistei Studia Universitatis Moldaviae, își asumă responsabilitatea de a reflecta cea mai înaltă calitate a principiilor etice și se angajează să respecte și să susțină standardele de comportament etic la toate etapele procesului de editare a revistei.

Politica Editorială:

  • Cititorii pot studia, descărca și/sau tipări articole cu acces deschis și fără costuri.
  • Articolele sunt licențiate în conformitate cu termenii Licenței Creative Commons Attribution (CC-BY), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții, cu condiția ca lucrarea să fie citată în mod corespunzător
  • Prevenirea plagiatului: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae folosește sistemul privind verificarea la antiplagiere pentru a detecta cazurile de suprapunere și text similar în articolele primite. Sistemul generează un raport de similaritate, evidențiind suprapunerea procentuală dintre articolul încărcat și materialul publicat. Orice exemplu de suprapunere a conținutului este analizat în continuare de experți din domeniu pentru a lua decizia dacă se permite publicarea materialului, în dependență de procentul de similitudine și tipul de „plagiere”.
  • Articolele primite care conțin text plagiat sunt respinse.
  • Responsabilitatea pentru conținutul publicat în revista Studia Universitatis Moldaviae, inclusiv orice opinii, idei exprimate, revine exclusiv autorului (autorilor).

Drepturile și responsabilitățile autorului:

Autorul poate înainta spre publicare în revista materiale științifice originale care să respecte cerințele de redactare și principiile etice.

Autorul va avea parte de transparență decizională din partea editorului, va fi informat la toate etapele de lucru cu articolul și despre decizia recenzenților și a redactorilor.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei SUM dreptul primei publicări.

Autorul își asumă în totalitate responsabilitatea pentru articolele înaintate spre publicare în revista științifică Studia Universitatis Moldaviae.

Drepturile și responsabilitățile editorului:

Editorul își asumă responsabilitatea de a organiza întreg procesulul de publicare a articolelor care corespund tuturor cerințelor revistei.

Redacția va asigura procesul de recepționare, recenzare, verificare prin sistemul antiplagiat, redactare, machetare și pregătirea pentru tipar a articolelor științifice aprobate.

Secretarul redacției va comunica cu autorul la toate etapele de lucru cu articolul în scopul îmbunătățirii calității acestuia și va obține confirmarea autorului în privința tuturor modificărilor operate asupra articolului înainte de publicare.

Editorul va respinge lucrările care nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice. În cazul în care autorul își va îmbunătăți articolul respins, acesta va putea fi publicat într-un număr ulterior al revistei.

Se vor admite spre publicare doar articolele care conțin contribuții originale, exclud plagiatul, editarea multiplă, erorile și falsurile științifice.

Organizarea procesului de recenzare:

Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae urmează procedura de dublă recenzare a tuturor articolelor primate la redacție.

Colegiul de redacție al fiecărei serii a revistei este responsabil de organizarea procesului de recenzare a articolelor.

Recenzenții sunt selectați dintr-un registru al colegiului de redacție din domeniul cercetării, care dețin titlul științific de doctor în științe sau alte acte care îi confirmă titlul de specialist calificat în domeniul cercetării.

Recenzenții ajută editorul în luarea deciziei privind aprobarea articolelor spre publicare, prin sugestiile acordate de a îmbunătăți calitatea unor articole sau confirmarea respectării tuturor standardelor și principiilor etice a acestora.

Procesul de recenzare are caracter anonim: autorii nu cunosc identitatea recenzenților, iar recenzenții nu cunosc identitatea autorilor.

Fiecare articol primit pentru recenzare este tratat ca un document confidențial.

Recenzenții nu au dreptul să evalueze articolele în care s-ar putea identifica un potențial conflict de interese, conexiuni de competitivitate sau colaborare.

Informațiile și ideile prezentate în articole sunt tratate confidențial fără a fi utilizate în avantajul personal al recenzenților.