str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Peer review

Colegiul de redacție al fiecărei serii a Revistei este responsabil de organizarea procesului de recenzare a articolelor.

Fiecare articol ajuns la redacție este înregistrat, este trimis responsabilului de verificare prin sistemul antiplagiat, după care este trimis către doi experți din domeniul cercetării spre recenzare.

Secretarul de redacție transmite autorilor obiecțiile și sugestiile recenzenților, menite a îmbunătăți calitatea științifică a articolului.

Pentru a fi publicat, fiecare articol are nevoie de două recenzii favorabile. În cazul în care articolul a obținut o recenzie negativă acesta este întors autorului pentru a fi refăcut.

Colegiul de redacție al revistei are dreptul de a retrage orice articol de pe site, din bazele de date internaționale și/sau de pe platforme științifice în care este indexată revista, dacă s-a descoperit că s-au încălcat de către autor/autori principiile etice ale cercetării științifice.

Articolele vor fi evaluate de recenzenți în timpul stabilit de colegiul de redacție, conform fișei aprobate.

Recenzenții vor evalua: relevanța titlului; conținutul rezumatul; actualitatea problemei științifice; respectarea  coerenței logice în prezentări, descrieri, analize; noutatea și originalitatea rezultatelor obţinute; valoarea teoretică sau aplicativă a investigației; respectarea stilului științific și a limbajului tehnic; relevanța concluziilor; relevanța surselor bibliografice; respectarea cerinţelor tehnice;

Rezultatul evaluării va fi expedia editorului și va indica gradul de acceptare: Excelent, Bine, Acceptabil, Întors pentru refacere, Respins.