str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Pentru autori

Cerințe de redactare

Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae nu va începe procesul de evaluare a  articolelor care nu respectă cerințele de redactare.

Cerințele de redactare pot varia în funcție de seria revistei SUM.

Prin urmare, autorii sunt îndemnați să se informeze cu atenției privitor la normele de redactare a articolelor, pentru a se asigura de publicarea lucrării, accesând site-ul seriei corespunzătoare.

Articolul (6-15 pagini) se va prezinta în editorul Word (format electronic) împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii și va fi trimis la adresa electronică: studia.universitatis@usm.md

Perioada de depunere a articolelor pentru Numărul 1 al Revistei este 15 februare-01 martie, pentru numărul 2, este de 15 septembrie-01 octombrie

Termenele de prezentare a articolelor:
  • 01 ianuarie-31 martie – pentru nr. 1 al revistei;
  • 01 august-01 octombrie – pentru nr. 1 al revistei.

La depunerea articolelor, autorii completează o declaraţie pe propria răspundere în privinţa autenticităţii lucrării.

Autorii acordă revistei Studia Universitatis Moldaviae dreptul de publicare în exclusivitate.

Articolul va conține un limbaj științific, textul păstrând caracterul coerent și coeziv al lucrării, va conţine data prezentării și se vor respecta cerințele de tehnoredactare.

Toate articolele publicate din cadrul proiectelor de cercetare trebuie să conțină, în mod obligatoriu, denumirea proiectului și cifrul acestuia.

Conform ordinului nr.182 din 17.09.2021 emis de Rectorul USM, revista nu percepe taxe pentru publicarea articolelor.

Autorii vor fi anunțați prin e-mail dacă articolul este acceptat pentru publicare sau necesită modificări.