str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Despre Revistă

Fondator:

Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, RM

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova Studia Universitatis Moldaviae este succesoarea Analelor ştiinţifice ale USM (din 1996 până în 2007).

Din anul 2007 apare cu denumirea Studia Universitatis, fiind acreditată ca revistă naţională de profil categoria C în anul 2008. În anul 2013 este reacreditată la aceeaşi categorie sub denumirea Studia Universitatis Moldaviae. Din 2015, prin decizia ANACEC, seriile revistei Studia Universitatis Moldaviae sunt incluse în registrul revistelor naționale de profil categoria B.

Revista ştiinţifică Studia Universitatis Moldaviae are statutul de publicaţie cu acces deschis, oferind autorilor posibilitatea de „a citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta sau crea link” a textelor integrale ale articolelor științifice sub licența  Creative Commons Attribution (CC-BY) License și are ca scop valorificarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice din toate domeniile cuprinse în cele 6 serii ale revistei.

Revista apare bianual în 5 serii:

Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii
ISSN 1814-3237
E-ISSN 1857-498X

Domenii:

Științe chimice

Științe biologice

Seria Ştiinţe ale Educaţiei
ISSN 1857-2103
E-ISSN 2345-1025

Domenii:

Științe ale educației

Psihologie

Seria Ştiinţe Umanistice
ISSN 1811-2668
E-ISSN 2345-1009

Domenii:

Istorie și arheologie

Filologie

Filosofie

Seria Ştiinţe Sociale
ISSN 1814-3199
E-ISSN 2345-1017

Domenii:

Științe juridice

Științe politice

Sociologie

Seria Științe Economice și ale Comunicării
ISSN 2587-4446
E-ISSN 2587-4454

Domenii:

Științe economice

Media și comunicare

Conform politicii editoriale a revistei Studia Universitatis Moldaviae și conform pricipiilor etice se acceptă spre publicare articole științifice originale, care nu au mai fost publicate anterior.

Publicarea articolelor în limbile română, engleză și rusă este gratuită.

Studia Universitatis Moldaviae identifică articolele prin DOI și CZU.

Arhivarea și indexarea articolelor este efectuată și de către Instrumentul Bibliometric Național.

Tipul publicaţiei: ştiinţifică de profil

Site: https://studiamsu.md