str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, Republica Moldova
studia.universitatis@usm.md

Proceduri operaționale

Articolele vor fi prezentate, conform cerințelor de redactare și principiilor etice de publicare, la adresa de e-mail: studia.universitatis@usm.md

Pentru obținerea informațiilor privind perioada de recepționare a materialelor, perioada de recenzare și verificarea prin sistemul antiplagiat, perioada de editare și pregătire pentru tipar, a se consulta paginile seriilor corespunzătoare:

https://natural.studiamsu.md/

https://social.studiamsu.md/

https://humanities.studiamsu.md/

https://educational.studiamsu.md/

https://economy.studiamsu.md/